Historiske bygninger

Frederiksberg – også kaldet The Green Village of Copenhagen – er et selvstændigt byområde med sin helt egen arkitektur og bydele med sin særlige bygninger og historie. Rundt i kommunens bydele finder man arkitektur fra 1600 tallet frem til i dag.
Her kan du se nogle af de historiske og markante bygninger i byen.

Historiske bygninger på Frederiksberg - Frederiksberg Slot

Frederiksberg Slot

Historien:
Som kronprins havde Frederik IV i 1692-1693 været på dannelsesrejse i Europa og herunder besøgt bl.a. Italien. Med inspiration fra de italienske barokvillaer, tegnede han selv de første skitser til slottet. I 1699 påbegyndtes byggeriet få måneder før hans far Kong Christian V døde, og Frederik selv blev konge. Det første slot var opført i den hollandske barokstil, og slottet blev hurtigt for lille til kongefamilien. Frederik IV flyttede ind i slottet 25. september 1704 og flyttede ud igen den 15. september 1706, så udvidelsen af slottet kunne indledes.

Fra 1707-1709 udvides slottet, bl. a. under ledelse af arkitekt Johan Conrad Ernst. Der blev tilføjet en ekstra etage, der bl.a. rummede en stor dansesal, samt to tværfløje med hhv. værelser og en slotskirke. Imens Kong Christian VI regerede opførte arkitekten Lauritz de Thurah i 1732-1738 en kurvet bygning omkring slotsgården i forlængelse af sidefløjene. Kongefamilien benyttede slottet som helårsbolig i årene 1731-1740, i mens man opførte det første Christiansborg Slot.

Frederiksberg Slot fik sit nuværende udseende ved en mindre ombygning i 1828-1829 udført af arkitekt Jørgen Hansen Koch for Kong Frederik VI. Kongefamilien anvendte slottet som sin sommerresidens, og var med til at gøre slottet og haverne så berømte. En statue af kongen står ved havens hovedindgang på Frederiksberg Runddel og byder publikum velkommen. Hans enke, Dronning Marie Sophie Frederikke, der døde i 1852, blev den sidste kongelige beboer på slottet. Herefter stod slottet forholdsvis tomt, idet dog Den Danske Frimureloge lånte hovedslottet som sit domicil fra 1854 til 1863. Under slesvigske krige i 1864 omdannedes slottet til øjenlazaret, hvilket dog afsluttedes i 1865, da Kong Christian IX underskrev en kongelig forordning, hvor slottet blev tildelt til Krigsministeriet med formålet at overdrage det til Landkadetakademiet og senere Hærens Officersskole. Dette skete i 1869 og Hærens Officersskole har i dag stadig sit domicil i slottets bygninger. Større restaureringer er blevet udført i 1927-1932, 1975-1977, 1994-1996 samt 2010-2015. Slottet og officersskolen danner i dag rammen om en af de fineste lederuddannelser i Europa, og indgår bl. a. i Frederiksberg Campus.

Events og Rundvisninger:
Slottet danner også rammen om en række mangeartede kulturelle aktiviteter og herunder rundvisninger. Der gennemføres flere former for rundvisninger på slottet. Se mere på Frederiksberg Slot. En særlig rundvisning afsluttet med musikken til historien (Barokhalløj på Frederiksberg Slot) findes her.

Adresse: Roskildevej 28

Historiske bygninger på Frederiksberg - Frederiksberg Kirke

Frederiksberg Kirke

Frederiksberg Kirke ligger på Pile Allé og indgår som en del af Frederiksberg Sogn. Kirken er opført efter tegninger af den franske arkitekt Felix Dusart. Han udførte arbejdet for den protestantiske menighed i Ny-Hollænderbyen som blev opført i perioden 1732- 1734. Kirken blev indviet den 6. januar 1734 af den sjællandske biskop Christen Worm. Ved indvielsen deltog Kong Christian VI og kronprinsen, den senere Kong Frederik V.

Frederiksberg Kirke er et meget spændende bygningsværk, i det der kun findes tre lignende kirker med denne arkitektur. Den er opført som en ottekantet kirke med pyramidetag og spir. Taget var oprindelig dækket af sortglacerede teglsten, men dette blev ændret til skifer i 1876. Kirkerummet er opført i ottekantet stil og har trepulpiturer båret af otte søjler. Alteret er placeret i østlig retning. Det smukke altermaleri er udført af guldaldermaleren Christoffer Wilhelm Eckersberg og fremstiller ”Natteverden”. Maleriet blev ophængt i 1841.

Kirkens første orgel er fra 1754 og blev bygget af Hartvig Jochum Müller. Den første organist i kirken var Joachim Conrad Oehlenschläger, Adam Oehlenschlägers far. Det nuværende orgel er et Marcussen-orgel fra 1947.

I tilknytning til kirken ligger Frederiksberg Ældre Kirkegård som kan dateres tilbage til 1732. Mange kendte personer ligger begravet på kirkegården. Fra maj måned i 2016, gennemgår kirken en større restaurering og istandsættelse. Under dette arbejde fjernes det nederste pulpitur, hvilket skulle give bedre lys og akustik. Kirken er lukket frem til medio 2017.

Adresse: Frederiksberg Allé 71 (Ved Frederiksberg Runddel)

Historiske bygninger på Frederiksberg - Frederiksberg Rådhus

Frederiksberg Rådhus

Frederiksberg Rådhus er bygget i årene 1942-53. Den første arkitekt var Henning Hansen. Han døde i 1945, og arkitekterne Carl H. Nimb og Helge Holm overtog opgaven med at fuldføre byggeriet. Rådhuset rummer – foruden administrationslokaler – en Rådhushal, Festsal, Bryllupssal, og i kælderen er indrettet et Stadsarkiv med adgang for publikum.
Rådhuset er 60 m. bredt og 120 m. langt.

Fra Rådhustårnet, der hæver sig 60 meter over gadeniveau, er der en enestående udsigt over Frederiksberg, København og Øresundsbroen.
I kælderen under rådhuset ligger også kommandocentralen. Kommandocentralen blev etableret under den kolde krig i midten af 1950’erne, og lukkede først i 1999. Kommandocentralen viser, hvordan beredskabet, bl.a. politi og brandinspektører, arbejdede med at koordinere det civile beredskab i tilfælde af en katastrofe.

Åbent: Der er fast rundvisning den første lørdag i hver måned kl. 13.
Rundvisninger: Start foran Rådhusets Hovedindgang. Særrundvisning efter aftale ved henvendelse til Frederiksberg Kommune på tlf. 38 21 21 26

Adresse: Smallegade 1 – 3

Historiske bygninger på Frederiksberg - Københavns Universitet Science

Københavns Universitet Science, Hovedbygning

Den oprindelige bygning som den så ud for ca. 100 år siden. Landbohøjskolens hovedbygning, blev opført i 1856-58 af den danske arkitekt Michael Gottlieb Birckner Bindesbøll og bestod bl. a. bestående af det trefløjede anlæg med pergola. Den fjerde og sidste fløj mod Bülowsvej blev tilført i 1895 af arkitekten Johannes Emil Gnudtzmann, hvor også det brolagte gårdrum mellem fløjene blev anlagt.
I 1858 slog Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) dørene op for første gang, og syv fastansatte undervisere gik sammen med 192 studerende på kongelig befaling i gang med at “hæve agerbruget i Danmark til et højere niveau”. Gennem de næste 150 år var Landbohøjskolen i kontinuerlig udvikling, og i 2008 var der 1800 fastansatte og 3500 studerende.

1. januar 2007 fusionerede Landbohøjskolen med Københavns Universitet, og skiftede navn til LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet. 1. januar 2012 blev de veterinære institutter på LIFE fusioneret med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, mens resten af fakultetet blev fusioneret med Det Naturvidenskabelige Fakultet som Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Hovedbygningen rummer endvidere et af Europas smukkest dekorerede auditorier, som hører til den del af bygningen der er tegnet af arkitekt Michael Gottlieb Birckner Bindesbøll

Der er adgang til den smukke går med pergulaen via hovedindgangen fra Bülowvej. Her kan man nyde bygningernes sikre stil og fornemme universitetsmiljøet som det tog sig ud for mere 100 år siden. Der er offentlig adgang på det meste af universitets område og bag ved hovedbygningen finder man flere gamle bygningsanlæg. Men også det nye bibliotek er et besøg værd. Indgangspartiet hertil er dekoreret af den danske kunsthåndværker og tekstildesignerLinn Utzon. Og gå blot indenfor at se et moderne universitetsbiblioteket indefra. Moderne – men særdeles funktionelt, vellykket og masse af atmosfære.

Det smukke auditorium kan beses ved særlige rundvisninger som findes under guidede ture.

Adresse: Bülowsvej 17

Historiske bygninger på Frederiksberg - Diakonissestiftelsen

Diakonissestiftelsen

Den danske Diakonissestiftelse er oprettet på Frederiksberg. Det skete på foranledning af Prinsesse senere Dronning Louise gift med Kong Christian IX. Den blev opført i 1863. Det første hospital var et hus i Smallegade. Det dannede samtidig rammen for diakonissesøstrene. Prinsesse Louise havde opfordrede frk. Louise Conring til at tage på en uddannelsesrejse til diakonissehuse i Sverige, der havde haft diakonisser i ca. 10 år og til Tyskland, hvor præsten Theodor Fliedner i 1836 havde oprettet det første diakonissehus i Kaiserwerth. Tilbage i Danmark blev Conring den første diakonisse og forstanderinde. I 1876 rykkede stiftelsen ind i den først opførte del af det nuværende bygningskompleks på Peter Bangs Vej.
I 1984 lukkede Diakonissetiftelsens hospital.

Det klosteragtige bygningskomplekset på Peter Bangs Vej er tegnet af arkitekten Hans J. Holm. Den trefløjede hospitalsbygning har karaktier af en herregård med kamtakker. I begyndelsen af 1920’erne blev der opført en ny fløj, der er tegnet af arkitekten Gotfred Tvede. Senere igen i 1930’erne var det arkitekterne Harald Gad, der stof for tilbygningen.

Adresse: Peter Bangs Vej 1

Frederiksberg Guiden

 

Kultur, restauranter og shopping

 

Du modtager løbende nyt fra Frederiksberg

Tak for tilmelding! Tjek din indbakke for bekræftelse.