fbpx

Guidede ture frederiksberg

By og Land Frederiksberg

Læs mere
More Info
læs mere

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg (FBLF) arbejder for bevaring og udvikling af arkitektoniske og kulturhisto- riske værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg:

  • At øge borgernes bevidsthed om betyd- ningen af denne kulturarv. Dette vil FBLF gøre gennem aktiviteter, der fremmer interessen for bevaring og udvikling af de værdier, der knytter sig til bebyggelse og landskab.
  • At nyt byggeri og ændringer i det eksiste- rende integreres med omtanke og kvalitet i det bevaringsværdige bymiljø. Dette vil FBLF gøre gennem et konstruktivt sam- arbejde med myndighederne, således at der i videst muligt omfang tages hensyn til bevaringsinteresser og forskønnelses- initiativer.
    • At påvirke debatten om den fremtidige by-og landskabsmæssige udvikling og søge indflydelse overalt, hvor beslutninger træffes vedrørende bygnings-og landskabskultur

     FBLF er en lokalafdeling under ”Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur” og er godkendt af Frederiksberg Kommune som folke­oplysende forening. 

    FBLF blev stiftet den 28. maj 2014

Ditte Thye

Tilmeld Shopping & Restaurant guiden

Du modtager løbende tips til, hvad der sker på Frederiksberg.

Tak for tilmelding! Tjek din indbakke for bekræftelse.