Guidede ture frederiksberg

By og Land Frederiksberg

Læs mere
More Info
læs mere

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg (FBLF) arbejder for bevaring og udvikling af arkitektoniske og kulturhisto- riske værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg:

  • At øge borgernes bevidsthed om betyd- ningen af denne kulturarv. Dette vil FBLF gøre gennem aktiviteter, der fremmer interessen for bevaring og udvikling af de værdier, der knytter sig til bebyggelse og landskab.
  • At nyt byggeri og ændringer i det eksiste- rende integreres med omtanke og kvalitet i det bevaringsværdige bymiljø. Dette vil FBLF gøre gennem et konstruktivt sam- arbejde med myndighederne, således at der i videst muligt omfang tages hensyn til bevaringsinteresser og forskønnelses- initiativer.
    • At påvirke debatten om den fremtidige by-og landskabsmæssige udvikling og søge indflydelse overalt, hvor beslutninger træffes vedrørende bygnings-og landskabskultur

     FBLF er en lokalafdeling under ”Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur” og er godkendt af Frederiksberg Kommune som folke­oplysende forening. 

    FBLF blev stiftet den 28. maj 2014

Ditte Thye

Frederiksberg Guiden

 

Kultur, restauranter og shopping

 

Du modtager løbende nyt fra Frederiksberg

Tak for tilmelding! Tjek din indbakke for bekræftelse.