Frederiksbergs Rådhushal vil blive fyldt op med glade frederiksbergborgere

til god underholdning og nordiske oplevelser.

23. marts
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1, 2000 Frederiksberg

Foreløbigt program:

Kl. 10:45            Adgang for publikum

Kl. 11:00            Velkomsttalen holder Borgmesteren og

Formand for NORDEN Frederiksberg

Frants Hagen Hagensen orienterer

Fra kl. 11:00 til 16:00    Nyd kaffebordet og de nordiske stande og se Hanne Hauers nordiske akvareludstilling

Kl. 11:10            Frederiksberg Sogns Pigekor: Synger nordiske sange

Kl. 11:40            Hjemstavns Folkedanserne Frederiksberg

Kl. 12:30            Kim Sjøgren & Anders Ahnfelt-Rønne underholder med et musikalsk indslag

Kl. 13:00            Præsentation af de nordiske stande. Eventuelt hilsner fra venskabsbyer.

Kl.13:30             Tid til at besøge standene og Hanne Hauers Nordiske akvareludstilling

Kl. 14:00            START Frederiksberg præsenterer: Trine Therkelsen synger egne sange

Kl. 15:00            Kaffebord med kager.

Kl. 15:45            Farvel og tak med brus og på gensyn til de mange andre begivenheder,

Foreningen NORDEN byder på i NORDENs jubilæumsår.

Tilmeld nyhedsbrev

Du modtager løbende tips til, hvad der sker på Frederiksberg.

Tak for tilmelding! Tjek din indbakke for bekræftelse.